กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง)


         วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง) โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Conference)
         โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและการวางระบบเทคโนโลยี และมีการหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลัง โครงสร้างบุคลากร อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ดอนเมือง)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน