กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566


    วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อทราบความคืบหน้าและการมอบหมายภารกิจคณะประสานงานในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566 กำหนดสถานที่จัดงาน 2 แห่ง บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน และบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม และหัวหน้าคณะประสานงานด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน