กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”


          วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนัก และกระตุ้นจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน กิจกรรมภายในงานมีการรับชมวิดีทัศน์ความเป็นมาวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล  การกล่าวสุนทรพจน์ World Day for Safety and Health at Work 2023 โดย Mr. Haruhiro JONO ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การเสวนาในหัวข้อ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของการทำงาน (A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work) จากผู้แทนภาคเอกชนและภาครัฐ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เครือข่ายความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน และผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) จำนวน 500 คน ณ กองความปลอดภัยแรงงาน (ตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line