กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย จ.ชลบุรี


       วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ภายในงานมีการจัดบูธแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานความปลอดภัยในการทำงาน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา นำมาใช้ตามยุคสมัย โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน,นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี, นายสมเกียรติ แสงเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2, นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดชลบุรี, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานเอกชน, นายจ้าง, ลูกจ้าง, ผู้ประกอบกิจการ, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน