กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางโทรศัพท์


         วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางโทรศัพท์ ประเด็น : วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อนำไปออกอากาศทางรายการ ข่าวภาคเช้า เวลา 07.30 น. ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ FM 92.5 , 97.00 มฮ. , AM 891 กฮ. และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน