กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566


                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทางช่อง NBT2HD เวลา 23.00 น.


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน