กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการลดความเปราะบางของแรงงานต่อการค้ามนุษย์


        วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจในการประสานความร่วมมือเพื่อลดความเปราะบางของแรงงานต่อการค้ามนุษย์ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และกรมประมง โดยมี พลเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี และมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมลงนามในบันทึกฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน