กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกระยอง


         วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) ระยอง สังกัด ด่านตรวจประมงระยอง พร้อมมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานด้านประมง รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี หัวหน้าศูนย์ PIPO สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เจ้าหน้าที่ สสค.ระยอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกระยอง


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน