กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอเชิญรับฟัง นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียงรายการข่าวจราจร สวพ.FM 91 ประเด็น " 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ "


ขอเชิญรับฟัง นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์

สถานีวิทยุกระจายเสียงรายการข่าวจราจร สวพ.FM 91

ประเด็น " 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ "

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.15 น.


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line