กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เยี่ยมชมและรับฟังหลักการใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารงานในสถานประกอบกิจการ จังหวัดเชียงราย


           วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เยี่ยมชม บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด พร้อมรับฟังหลักการใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารงานในสถานประกอบกิจการ และสร้างการรับรู้หลักการใช้แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนแก่สถานประกอบกิจการ จากนั้นได้เยี่ยมชมการรับบริการผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสถานประกอบกิจการ และเชิญชวนให้เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี นายอำนวย งามเนตร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเยี่ยมชมด้วย ณ บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน