กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมฯ และขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยฯและด้านคุ้มครองแรงงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ


        วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมฯ และรับฟังรายงานการปฏิบัติหน้าที่ สภาพปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการทำงานด้วย ”หลัก 4S (Service mind,Speed,Strong,Smile)" เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ “คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” สร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นางรัชนี เวชสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

 

        ในการนี้ ท่านอธิบดี ได้ขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 คู่สัญญาก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยการให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยฯ ให้กับผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วงในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมและให้คำแนะนำโครงการ ”แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน