กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา


 

              วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยนางรัชนี เวชสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ สสค.พะเยา ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ชวาวาด ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีนางวาด ยาเย็น เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินเมืองพะเยา ปี 2561 ด้านหัตถศิลป์ สิ่งทอจากผักตบชวา และได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ปี 2560 สาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ภาคเหนือ ของกระทรวงแรงงาน และตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตรปลูกลิ้นจี่) กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีนายยอดชัย มะโนใจ เป็นประธานกลุ่มในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้ให้กำลังใจและชื่นชมทั้งสองกลุ่มที่ได้อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถสร้างอาชีพที่มีรายได้อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับ เป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว และลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ สามารถส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้า Modern Trade


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน