กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)


          วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line