กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566


          วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ เพื่อทราบความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ/ผลการดำเนินงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565/กิจกรรมที่ดำเนินการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 11 โซน B อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน