กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


               วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะบุคคล ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น 886 คน ซึ่งจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://personnel.labour.go.th หรือ https://labour.thaijobjob.com


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line