กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

รมว.สุชาติ ห่วงลูกจ้างไพโอเนียร์ถูกเลิกจ้าง สั่งหน่วยงานในสังกัดดูแลช่วยเหลือสิทธิแรงงานทุกมิติ


               เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 411 คนว่า ในเรื่องนี้ผมมีความห่วงใยลูกจ้างทุกรายและได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งด้านประกันการว่างงาน หางานใหม่ให้ทำ และความต้องการฝึกอาชีพอย่างเร่งด่วน

 

               นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์ มีลูกจ้างทั้งหมด 1,549 คน เลิกจ้างลูกจ้าง 411 คน สาเหตุเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องด้านวัตถุดิบขาดแคลนจากบริษัทซัพพลายเออร์ปิดตัวลง ประกอบกับสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนในอดีต ซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่วงหน้าเป็นเช็คธนาคารให้กับลูกจ้างทุกคน และเงินค่าจ้าง ค่าวันลาพักร้อนนายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้างภายในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 97 ล้านบาท

        

               นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงแรงงาน จากรายงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เบื้องต้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปชี้แจงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างรับทราบเพื่อจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชี้แจงอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้แจ้งตำแหน่งงานว่างให้ลูกจ้างที่ต้องการหางานใหม่ทำ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการของลูกจ้าง เป็นต้น

 

               ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด หากมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย ต้องการได้รับการช่วยเหลือ หรือต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโทร. 1546

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line