กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออดีตลูกจ้างสถานประกอบกิจการที่ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ


     วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออดีตลูกจ้างสถานประกอบกิจการที่ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่อดีตลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยมีนายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ผู้แทนกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน