กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน


ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดดำเนินการรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 6 ดังนี้

ศาลแรงงานกลาง

- วันที่ 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2566

  สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน ที่จดทะเบียนที่ตั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

- วันที่ 19 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2566

  สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ คณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง

 

*** สำหรับกำหนดวันรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ถึงศาลแรงงานภาค 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*******************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2660 2158 , 0 2660 2164

Attachments:
Download this file (19052023-0001.pdf)19052023-0001.pdf[แบบเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน]485 kB
Download this file (19052023-0002.pdf)19052023-0002.pdf[แบบเสนอชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน]465 kB
Download this file (19052023-0003.pdf)19052023-0003.pdf[แบบเสนอชื่อผู้เข้าประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ]337 kB
Download this file (19052023-0004.pdf)19052023-0004.pdf[แบบแจ้งประวัติประกอบการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง/ศาลแรงงานภาค]538 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน