กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DLPW Bowling 2023)


        วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DLPW Bowling 2023) งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) 22 จังหวัดชายทะเล และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และสถานประกอบกิจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 90 ทีม ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน