กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566


         วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานีดับเพลิงสุทธิสารในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ และซักซ้อมบท ลำดับหน้าที่ตามเหตุการณ์จำลอง ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ประกอบด้วยโครงสร้างกองอำนวยการเหตุฉุกเฉิน แผนระดับ 3 และโครงสร้างทีมฉุกเฉินพื้นที่ฯ ตำแหน่งหัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ ทีมดับเพลิงและทีมอพยพ โดยมี นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน