กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานศาลยุติธรรม


                วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การยื่นฟ้องผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม CIOS ในคดีแรงงานกรณีลูกจ้างยื่นคำฟ้อง โดยมี ผู้บริหารจากสำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายวิฑูรย์ แก้วก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน