กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ สายด่วนรัฐสภา


     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสายชล แจ่มแจ้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ สายด่วนรัฐสภา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบปัญหาของผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมี นายอานันท์ จันทร์ศรี พิธีกรดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน