กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.สมุทรปราการ ส่งที่ปรึกษาฯ “มานิตย์” ลงพื้นที่หาสาเหตุทันที


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.สมุทรปราการ  ส่งที่ปรึกษาฯ “มานิตย์” ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด หาสาเหตุและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยเชิญนายจ้างพบ 31 พฤษภาคม 2566

           นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.สมุทรปราการ ว่า ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว และได้มอบหมายให้ นายมานิตย์ พรหมการรีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นได้รับรายงานว่า เหตุเกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.40 น. ได้เกิดเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ รับจ้างผลิตเครื่องนอน ตั้งอยู่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยพบกลุ่มควันจำนวนมากและเกิดการลุกไหม้ภายในโรงงาน หน่วยดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน ขณะเกิดเหตุไม่พบลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ผมได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วย

           ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (ศปข.10) เชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อตรวจสอบว่า นายจ้างมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน