กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการเชิงลึกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 จ.ชลบุรี


      วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการเชิงลึกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ และเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับการรับรอง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่สนใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 11 แห่ง 21 คน โดยมี นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงแรม แปซิฟิค ปาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน