กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พฤหัสกระจ่าง” ครั้งที่ 4 เรื่อง เจาะลึกประเด็นปัญหาคุ้มครองแรงงานและสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 พ.ศ.2566


          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายวิชาการ “พฤหัสกระจ่าง” ครั้งที่ 4 ในเรื่อง เจาะลึกประเด็นปัญหาคุ้มครองแรงงานและสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการภายใต้การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสยาม สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสงคราม และสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมมุก พชรพิชญ์ นายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน