กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมและเสวนา เรื่อง "การวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง" ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566


          วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.15 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมและเสวนา เรื่อง "การวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง" ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน) ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (มีนบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมอบรมและเสวนา เรื่อง "การวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง" ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการก่อสร้าง และผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน