กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี 2566


          วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับและระเบียบในการสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรองตามมติคณะกรรมการกำลังพลสำรอง และตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 /กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนกิจการกำลังพลสำรองที่สำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งพิจารณาเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกำลังพลสำรอง และการปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line