กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง สถานประกอบกิจการ 2 แห่งในจังหวัดตราด


         วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายประทีป เลขาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดตราดตรวจเยี่ยม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด อำเภอเมืองตราด และบริษัท ทรอพพิคอล ไอแลนด์ จำกัด (โรงแรม โซเนวา คีรี รีสอร์ท) อำเภอเกาะกูด วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานพยาบาลและโรงแรม โดยมี นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการฯ ผู้รับเหมาค่าแรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line