กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและออกหน่วยบริการด้านแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


      วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและออกหน่วยบริการด้านแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และถังดับเพลิงให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม เยี่ยมชมการสาธิตอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสินค้า บริการ กิจกรรม และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ และโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีนางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน