กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จป. ConNEXT” เพิ่มพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 4


          วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.15 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จป. ConNEXT” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางจิรภาพร ปานะชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ ชั้น 5 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน กิจกรรมประกอบด้วย การสนทนาในหัวข้อ "การจัดการความร้อนในสถานประกอบกิจการและสภาวะความร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะ "ฮีทสโตรก"" โดย ผศ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรจากกลุ่มงานมาตรฐานฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) จำนวน 500 คน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน