กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมศึกษาดูงานเรือเดินทะเลระหว่างประเทศสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558


           วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมศึกษาดูงานเรือเดินทะเลระหว่างประเทศสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยการศึกษาดูงานบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการทำงาน และสภาพการเป็นอยู่บนเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองดูแลคนประจำเรือและเจ้าของเรือ รวมถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ เรือเดินทะเลระหว่างประเทศเข้ามาจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน