กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.ร่วมเป็นเกียรติงานประชุมและร่วมเสวนาในงาน The RBA Multi – steakholder Dialogue


     วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติงานประชุมและร่วมเสวนาแบ่งปันมุมมองและแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงในการใช้แรงงานบังคับผ่านกระบวนการตรวจและทวนสอบ (Due Diligence Process) และการจัดการให้มีกลไกการร้องทุกข์ (Grievance Mechanisms) สำหรับแรงงาน ตามมาตรฐานสากลในงาน The RBA Multi – steakholder Dialogue จัดโดยมูลนิธิไอเจเอ็ม ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน