กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ปลื้ม รับ 2 รางวัล หน่วยงานดีเด่น-บุคคลดีเด่น ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับ 2 รางวัล “หน่วยงานดีเด่น” และ “บุคคลดีเด่น” ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทน กสร. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซนเตอร์ จ.นนทบุรี ว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศและเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายมุ่งมั่นดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบร้องทุกข์ร้องเรียน การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานตรวจแรงงาน รวมถึงความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ส่งผลให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     ด้านนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. กล่าวในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทีมอบรางวัลนี้ให้ อย่างไรก็ดีรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มาจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกคน ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดิฉันหวังว่ารางวัลที่ได้รับในวันนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่คนทำงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ทุกมิติ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน