กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2566


     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2566 สาระสำคัญเพื่อพิจารณา คำร้องตามมาตรา 120 ของนายจ้าง ของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง และมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน และการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน