กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ "งานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน” (Decent Work in Supply Chains) ผ่านระบบออนไลน์


         วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ "งานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน” (Decent Work in Supply Chains) จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมสหประชาชาติ เรื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน