กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2566


             วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ 1. เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด การฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 และ 2. พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (พ.ศ.2565-2570) ภายใต้ กพร.ปจ. / (ร่าง) แผนพัฒนาแรงงานฯ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์ฟ (พ.ศ.2565-2570) และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพร.ปจ. (แก้ไขเพิ่มเติม) มี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน