กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมาย ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


                วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมาย ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และปัญหาอุปสรรคในประเด็นดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทำงานฯ ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน และกองนิติการ เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน