กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1


          วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นำโดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังการนำเสนอผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานด้วย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 30 ราย และหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 ราย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน