กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำข้อบังคับชมรมแรงงานนอกระบบ


          วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำข้อบังคับชมรมแรงงานนอกระบบ สาระสำคัญ เพื่อทราบ แนวทางการจัดตั้งชมรมแรงงานนอกระบบ/แผนปฏิบัติการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเพื่อพิจารณา ปัญหา/อุปสรรคในการจัดตั้งชมรมและการจัดทำข้อบังคับชมรมแรงงานนอกระบบ โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบออนไลน์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน