กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จบสวย ! หลัง รมว.เฮ้ง ส่ง ทปษ.มานิตย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานยานยนต์แหลมฉบัง


         รมว. สุชาติ ส่งที่ปรึกษา รมว.แรงงาน แก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี สำเร็จ ภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับพนักงานประนอมฯ กสร.เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แนะนายจ้างลูกจ้างต้องใช้หลักสุจริตใจและแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

         วันนี้ (30 มิ.ย 66) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานยานยนต์ในนิคมฯ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่าตนไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามสถานการณ์มาตลอด ได้มอบหมายให้ นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่เจรจาไกล่เกลี่ยเหตุพิพาทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยตนได้ให้แนวทางในการการเจรจาระหว่างนายจ้างที่มีอำนาจตัดสินใจกับสหภาพแรงงานในครั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดข้อตกลงด้วยการประสานประโยชน์ร่วมกัน ทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติและทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกัน ซึ่งตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นต่อไปในอนาคต

        ด้าน นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเจรจาทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะหาทางออกที่ดีอย่างครอบคลุม โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มีสาระสำคัญ ได้แก่ นายจ้างตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 พร้อมเงินช่วยเหลือค่าเดินทางกลับบ้านสงกรานต์,ปรับค่าจ้างประจำปี 2566, ปรับเพิ่มค่าเช่าบ้าน, เพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่อายุงาน 20 ปี ขึ้นไป โดยข้อตกลงดังกล่าว มีผลใช้บังคับ 1 ปี นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมขอฝากไปยังนายจ้าง ลูกจ้างให้ใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีบนพื้นฐานของหลักสุจริตใจ ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน