กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566


     วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ 1.คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 183/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 2.ที่มาของข้อเรียกร้อง คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ.2566 ได้จัดทำข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ข้อ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 จำนวน 7 ข้อ และผลการดำเนินการ โดยมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน