กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการจัดงาน “นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์” ที่จังหวัดลำพูน


     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการจัดงาน “นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวตอนรับ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “การบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี เพื่อสร้างสันติสุขในองค์กร” การจัดบูธนิทรรศการของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 บูธ มอบป้ายสัญลักษณ์ “นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์” ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และป้ายสัญลักษณ์ “สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เป็นต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์” ให้แก่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ที่ร่วมดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ (New Normal) จนบรรลุวัตถุประสงค์ และมอบป้ายสัญลักษณ์ “สถานประกอบกิจการแห่งนี้นำการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 77 แห่ง ที่นำระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยรูปแบบทวิภาคี ไปใช้ในการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

     การจัดงานในครั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักแรงงานสัมพันธ์ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และแขกผู้มีเกียรติ รวม 162 คน ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line