กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


             วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา การกำหนดวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 การดำเนินกิจกรรมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน