กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 12/2566 สมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย


         วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.50 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 12/2566 สมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาในการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยกับนายจ้างในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนฮอนด้า มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 50 ทีม โดยมี นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ ณ เมเจอร์โบว์ ชั้น 2 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต จ.ปทุมธานี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน