กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


         วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร.  และ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ร่วมมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด โครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อบริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งเสริมการออมทรัพย์ และเพื่อให้สมาชิกนำไปพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัว ณ โถงกลาง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน