กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างโดนท่อลมร้อนไหม้เสียชีวิต สั่ง กสร. และ สปส. เร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยกรณีลูกจ้างโดนท่อลมร้อนไหม้ทั้งตัวเสียชีวิต สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยด่วน

 

             นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีกรณีลูกจ้างโดนท่อลมร้อนไหม้ทั้งตัวเสียชีวิต ว่า ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต ในขณะเดียวกันผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รายงานเบื้องต้น ว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ลูกจ้าง ชื่อ นายยศวรรธน์ พ้นภัย อายุ 22 ปี ตำแหน่งช่างเทคนิค ลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้ลูกจ้างโดนท่อลมร้อนไหม้ทั้งตัว ยกเว้นหน้าอกและท้อง ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม2566 และเสียชีวิตในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 หลังจากลูกจ้างได้เสียชีวิต ผมได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการช่วยเหลือจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตพึงได้รับ และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

             นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ได้กำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ (สสค.สมุทรปราการ) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 10 สมุทรปราการ เร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยพนักงานตรวจความปลอดภัย สสค.สมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ว่า นายจ้างมีการปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หรือไม่ ซึ่งถ้าหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

             นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าลูกจ้างผู้เสียชีวิต เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ เป็นค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวอัตราเดือนละ 9,422 บาท เป็นเวลา 18 วัน (5-22 กรกฎาคม 2566) เป็นเงิน 5,653.20 บาท ค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอัตราเดือนละ 9,422 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 1,130,640 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิต จำนวน 19,072.03 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,205,365.23 บาท


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน