กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 5/2566


          วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้แทนกลุ่มงาน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 - 12 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน

          โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต รวม 16 กรณี และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานครอบคลุมทุกรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน