กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. พร้อมผู้บริหารกรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และถวายเทียนพรรษา มีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สังกัด กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน