กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566


        วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566 โดยมี คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line