กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 4


    วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 4 โดยเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน สสค.จังหวัดร้อยเอ็ด , กาฬสินธุ์ , ยโสธร , ขอนแก่น , มหาสารคาม และผู้แทนสถานประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนา สถานประกอบกิจการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการในสถานประกอบกิจการให้เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน